Inge Steensland

Inge Steensland, født 1923 i Stavanger, en by han var nær knyttet til.

Som 17-årig gymnasiast forlot han hjembyen for å slutte seg til de norske styrkene i England, først i kompani Linge, deretter i den norske og etterhvert engelske marinen. For dette mottok han Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd.

Etter 2.verdenskrig etablerte Steensland seg som en vellykket forretningsmann, særlig innenfor shipping.

I 1994 dannet han Inge Steenslands Stiftelse med betydelige midler. Inge Steensland døde i 2010, 86 år gammel. Hans barn og barnebarn har drevet Stiftelsen videre.