Støtte til ny redningsbåt
Bidrag til Stavanger maritime museum
Foto: Kjetil Alsvik
Musikk & kultur
Previous
Next

Inge Steenslands Stiftelse deler ut midler to ganger i året - til kulturelle og allmennyttige formål.

Inge Steenslands Stiftelse ble opprettet i 1994 for å fremme allmennyttige formål som ikke i tilstrekkelig grad ivaretas av det offentlige.

Siden den gang er flere hundre formål tildelt støtte, de fleste av dem i Rogaland og Stavanger-regionen.

Søk om støtte

Inge Steenslands Stiftelse har gjennom en årrekke støttet ulike formål, og og deler ut midler to ganger per år.