Søk om støtte

Stiftelsen har to tildelingsrunder i året. Én i april og én i oktober. Søknad må være innsendt innen 1. april eller 1. oktober for å bli behandlet i styremøte. Om du ønsker å søke, kan du gjøre dette ved å sende en e-post til post@steenslandsstiftelsen.no 

I søknaden ønsker vi at du har med følgende:

  • Mottakere av støtten (navn + fødselsdato eller organisasjonsnummer)
  • Beskrivelse av hva dere/prosjektet gjør
  • Budsjett for prosjektet, og ønsket beløp i kroner
  • Beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt

Søknadsprosessen

  • Så snart søknadene mottas blir de lagt i vår digitale database, der alle styremedlemmer har tilgang til søknadene.  
  • I forkant av hver tildelingsrunde avholdes det styremøter, og styrets medlemmer mottar en liste med alle søknader som skal behandles senest 14 dager i forkant.  
  • Under styremøtet vedtas og avslås søknadene.  
  • Referat skrives og godkjennes av styremedlemmene. 
  • Både innvilgede og avslåtte søknader tilskrives, kontonummer bekreftes. 
  • Søknadsbeløp utbetales.