Styret i Inge Steenslands Stiftelse

 

Melanie Tone Steensland Gotteberg
Styrets leder

Hanne Norman Berentzen

Hans Christian Børresen

Kjell Ursin-Smith

Leif Johan Sevland

Menne Steensland

Olav Solberg

Kontakt

Inge Steenslands Stiftelse
c/o AS Audley
Postboks 1254 Vika
0111 Oslo