Jærmuseeet

Utgangspunktet for den nye utstillingen i Torpedoverkstedet var at dette skulle være første del av relokaliseringen av Rogaland Krigshistoriske Museum fra Soma til Sømmevågen hvor museet skulle samlokaliseres med Flyhistorisk Museum Sola. Samlokaliseringen av de to museene i Sømmevågen var i sin tid en av årsakene til at Flyhistorisk Museum Sola og Rogaland Krigshistoriske Museum hadde […]

Ny redningsskøyte til Redningsselskapet

Sørlandet nye redningsskøyte heter RS 165 «Askeladden». Lørdag ble den feiret, da Redningsselskapet sammen med hoved-donatorene Steenslandfondet og Inge Steenslands Stiftelse inviterte til dåp. Den nye redningsskøyta har fått navnet etter skipsreder og motstandsmannen Inge Stensland, som brukte «Askeladden» som dekknavn da han tjenestegjorde i Linge-kompaniet under 2.verdenskrig. Inge Steensland mottok Norges høyeste militære utmerkelse, […]